Slávnostné otvorenie koncertnej sály II., 9.10.2023


FOTO: Marek Velček