Triedne vystúpenie – Mgr. art. Tomáš Krištof, 7.06.2022