Koncert Michaely Vráblikovej, Lucie Barczi z triedy Mgr. E. Plesníkovej, PhD. a žiakov z triedy Mgr. art. R. Košického.

View Calendar
08/06/2020 Deň

18:00
Zichyho palác, Ventúrska ulica