PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

26.06.2024

Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025 budú zverejnené na stránke školy (na tomto mieste) najneskôr do 4. júla 2024.