BLAHOŽELÁME

10.05.2024

Srdečne blahoželáme žiakom Kristíne Osuskej – z triedy Mgr. Barbory Kohútkovej, PhD.; Dominikovi Križanovi – z triedy Anny Mozolíkovej, DiS. art.; Marharyte Ainedinová, Alžbete Kořínkovej – z triedy Bc. Kristíny Borbat za úspešnú reprezentáciu školy.

BLAHOŽELÁME

27.03.2024

Srdečne blahoželáme žiakom Jakubovi Gajovi, Noemi Holíkovej – z triedy Mgr. Roberta Kohúteka, ArtD.; Maximovi Matovičovi, Kristíne Osuskej – z triedy Mgr. Barbory Kohútkovej, PhD., za úspešnú reprezentáciu školy.