DÔLEŽITÝ OZNAM – NÁVRAT DO ŠKÔL 2021

19.2.2021

Vážení rodičia, milí žiaci !

V súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácii a  po dohode so zriaďovateľom od pondelka 22. 2. 2021 ZUŠ Hálkova naďalej pokračuje v dištančnom online vyučovaní.
Od 1. 3.  do  5.3. 2021 sa v Bratislavskom  kraji uskutočnia Jarné prázdniny.
V nasledujúcich dňoch  budeme očakávať Uznesenia vlády a Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sú podmienené zodpovedné rozhodnutia riaditeľov škôl. O ďalšom postupe vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.
Mgr.art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy

Harmonogram návratu do škôl 2021 [PDF, 434kB]
Čestné vyhlásenie [docx, 25kB]

DÔLEŽITÝ OZNAM – NÁVRAT DO ŠKÔL 2021

Vážení rodičia,

na základe dohody so zriaďovateľom sa Základná umelecká škola Hálkova 56 dňa 8.februára neotvorí. Naďalej vyučujeme dištančne. V týždni od 8. do 12.februára budeme prostredníctvom pedagógov kontaktovať všetkých rodičov žiakov 1.stupňa v individuálnom vyučovaní ( sú to žiaci 1.- 4. ročníka základných škôl), ktorí môžu nastúpiť do školy na prezenčnú formu vyučovania od 15.februára v upravenom režime rozvrhu hodín. Neplatí to pre žiakov spevu, hry na dychových nástrojoch a pre žiakov skupinového vyučovania (hudobná náuka, výtvarný, tanečný a literárno dramatický odbor) . Taktiež u žiakov 2.stupňa, stredných a vysokých škôl, žiakov štúdia pre dospelých zostáva naďalej dištančná forma vyučovania nezmenená až do odvolania.

Mgr. art. Ingrid Bubeničková, riaditeľka školy

SMÚTOČNÝ OZNAM 🖤

3.1.2021

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 30.12.2020 nás navždy opustila naša dlhoročná kolegyňa, vyborný pedagóg klavírnej hry, vzácny človek, pani Eleonóra HOLECOVÁ.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Mladí klaviristi

03.12.2020

2. decembra 2020 sa naši klaviristi zúčastnili celoslovenskej súťaže v hre na klavíri, Mladí klaviristi, ktorá sa konala na ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave. Zúčastnení získali 2.miesta, za čo im gratulejeme.

  • Matej Kováč z tr. p. uč. Mgr. art. B. Malatinského, ArtD., 2.miesto
  • David Majstrík z tr. p. uč. Mgr. B. Kohútkovej, PhD., 2.miesto
  • Katarína Pajkošová z triedy p. uč. Mgr. B. Kohútkovej, PhD., 2.miesto

DÔLEŽITÝ OZNAM – PRERUŠENIE PREZENČNEJ VÝUČBY – AKTUALIZOVANÉ!

11.1.2020

ZUŠ Hálkova 56 po vianočných prázdninách naďalej od 11. 1. 2021 pokračuje vyučovať formou dištančného online štúdia. O ďalšom postupe vás budeme včas informovať.

Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy


23.10.2020

Riaditeľstvo ZUŠ Hálkova 56 v Bratislave oznamuje, že na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu bude vyučovanie na základných umeleckých školách vo všetkých odboroch a predmetoch od 26.10.2020 prebiehať dištančne až do odvolania. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy

Rozhodnutie ministra 23. 10. 2020