SMÚTOČNÝ OZNAM 🖤

21.5.2021

Dnes odišiel navždy do hudobného neba pán prof. Juraj Hatrík. Skladateľ tak rozsiahleho diela nielen pre deti a mládež. Žiaci a pedagógovia našej školy s ním boli úzko spätí. Spolupracovali s ním na viacerých projektoch. Manželka Katarína Hatríková pôsobí na ZUŠ Hálkova ako dlhoročný pedagóg hry na klavíri. Týmto vyslovujeme jej a celej rodine úprimnú sústrasť. 

OZNAM

6.5.2021

Vzhľadom k priaznivej epidemiologickej situácii sa od pondelka – 10.5. obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch (individuálne a skupinové vyučovanie) bez výnimky. To znamená, že prezenčne nastupujú všetci žiaci a učitelia ( už aj Hudobná náuka, VO, LDO, TO, dychové nástroje a spev).Pred nástupom je potrebné zaslať pedagógovi čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti. Všetky tlačivá sú k dispozícii na webovej stránke školy.

Tešíme sa na vás!!

Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy

OZNAM

2.5.2021

Od 3.5. pokračujeme naďalej v červenej farbe. Prezenčné vyučovanie : individuálne bez spevu a dychových nástrojov. Dištančné vyučovanie : skupinové – hudobná náuka, VO, LDO a TOŽiaci a zamestnanci školy sa od pondelka nemusia preukazovať výsledkom testu. Povinné je odovzdanie vyplneného oznámenia o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a žiaka ,taktiež oznámenie o bezinfekčnosti plnoletého žiaka.

Tlačivá o bezinfekčnosti nájdete na webovej stránke školy.

Mgr. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy