DÔLEŽITÝ OZNAM

5.05.2020

Vážení rodičia a žiaci,

v rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 28. mája 2020 s účinnosťou od 01. júna 2020 sa hovorí o obnove školského vyučovania, ak tak rozhodne zriaďovateľ v základných umeleckých školách na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom. Včera 01.júna náš zriaďovateľ rozhodol nasledovne:

Otváranie škôl nateraz ostáva dobrovoľné, ponechané na zvážení riaditeľa po zhodnotení všetkých okolností (počet žiakov, ktorí prejavili záujem o výučbu, počet pedagógov v rizikovej skupine, možnosť splnenia hygienických podmienok a opatrení, atď.).

Na základe vykonania prieskumu záujmu zo strany žiakov a rodičov navštevovať vyučovanie v škole alebo dokončiť školský rok formou dištančného vzdelávania je výsledok nasledovný: 39,5% je za vyučovanie v škole, 60,5% je za dokončenie dištančnou formou (prieskum bol vykonaný spolu v individuálnej a skupinovej forme). Z počtu 42 pedagógov je v rizikovej skupine 14 kolegov, ktorým prednostne umožníme dokončiť školský rok formou online vyučovania.

Vzhľadom k tomu, že Ministerstvo školstva v prvom rozhodnutí od 01. júna nezaradilo základné umelecké školy do procesu obnovenia školského vyučovania a doplnilo nás  až v ďalšom rozhodnutí vo štvrtok – 28. mája, nie je možné, aby sme za tak krátky čas pripravili organizáciu a splnili hygienické podmienky a  opatrenia otvorenia školy. Pripomínam, že materské  a základné školy mali na prípravu 2 týždne. Priestory školy sme začali 01. júna upratovať, dezinfikovať. Ostatné opatrenia sú v štádiu riešenia.

Po dôkladnom zvážení, s veľkou mierou zodpovednosti za zdravie žiakov a zamestnancov školy, na základe vykonaného prieskumu a jeho výsledku som rozhodla, že ZUŠ Hálkova už v tomto školskom roku neobnoví pôvodné vyučovanie. V mesiaci júni dokončíme vyučovanie formou dištančného vzdelávania. O odovzdávaní vysvedčení vás budú informovať triedni učitelia.

V Bratislave, 02.júna 2020        Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *