… A slovo bolo u Boha …

10.02.2023

Srdečne blahoželáme žiakom LDO – Michalovi Iffkovi ( 1. miesto ) a Saške Kubaljakovej ( čestné uznanie ) z triedy Mgr. art. Simony Žiškovej, za krásne umiestnenia v súťaži… a Slovo bolo u Boha… 🌹🌹🌹

NOVINKY

09.01.2023

Odteraz nájdete vo vestibule našej školy (na prízemí) nástenku pre inzerciu hudobných nástrojov, ostatných pomôcok a schránku, vďaka ktorej sa s nami môžete podeliť o Vaše podnety. Budeme veľmi radi, ak obidve z týchto noviniek budete využívať.

ADVENTNÝ ČAS – AKTUALIZOVANÉ

12.12.2022

Vážení rodičia, milí žiaci, náš dnešný koncert “Adventný čas” sa z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov presúva do priestorov školy – trieda č.8 na prízemí ( okrem žiakov prípravného štúdia z hudobného odboru, ktorí vystúpia na koncerte 14.12.2022 o 17:00 v triede č. 60 ). Vidíme sa o 18:00.

MÁME 1. MIESTA 🏆🎷🎺

1.12.2022

Dňa 30.11.2022 sa naši žiaci zúčastnili Celoslovenskej súťaže v hre na dychových nástrojoch – Dni Miloša Ruppeldta. Priniesli si odtiaľ niekoľko krásnych cien: 1. miesto – Timotej Bajtay (hra na trúbke, ped. Mgr. art. Pavel Bubeníček); 1. miesto a laureát súťaže – Rudolf Kusý (hra na saxofóne, ped. Mgr. art. František Orem); Cena najlepšieho pedagóga – Mgr. art. František Orem; Cena najlepšieho korepetítora – Mgr. art. Xénia Šuleř Maskalíková. Gratulujeme.