Prehliadka mladých gitaristov 2019

22.11.2019

V striebornom pásme sa umiestnili naši gitaristi na Celoslovenskej súťaži „Prehliadka mladých gitaristov“, ktorá sa uskutočnila na ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave. Blahoželáme aj ich pedagógom: p. uč. Hnatovi, DiS.art. a Mgr.art.Hnat Jokaiovej 🌹🌹🌹🌹🌹

Čarovná flauta 2019

22.11.2019

Naši žiaci priniesli popredné umiestnenia z Celoslovenskej súťaže „Čarovná flauta“ v Nižnej na Orave. Blahoželáme aj ich pedagógom: Mgr. Zlatohlávkovej, Mgr. Hambeis, Mgr. art. Košickému a korepetítorom Mgr. art. Kiráľovej a Mgr. art. Maskalíkovej🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Vítajte na našej stránke

Milí žiaci, rodičia, kolegovia a priatelia umenia,
vítame Vás na našej novej webovej stránke. Nájdete všetky dôležité informácie o našej škole ako aj termíny podujatí, fotogalérie a prístup do elektronickej žiackej knižky.