RIADITEĽSKÉ VOĽNO

15.11.2022

V zmysle 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, udeľujem žiakom ZUŠ Hálkova 56 v Bratislave dňa 18.11.2022 ( piatok) riaditeľské voľno.

Riaditeľské voľno je udelené žiakom z prevádzkových a organizačných dôvodov.

V Bratislave 14.11.2022, Mgr. art. Ingrid Bubeníčková

MÁME NOVÝ XYLOFÓN 🥁

9.11.2022

Nedávno sme Vás informovali o rekonštrukcii tanečnej sály. Okrem toho sa nám za pomoci Združenia rodičov školy pri ZUŠ Hálkova podarilo zakúpiť nový xylofón. Od školského roku 2022/2023 ponúkame výučbu aj na tomto krásnom nástroji.

Mali by ste záujem sa s ním zoznámiť?

MODERNIZUJEME

3.02.2022

V uplynulom školskom roku sa nám za pomoci Združenia rodičov školy pri ZUŠ Hálkova podarilo zrenovovať priestory tanečnej sály 💃🏼 našej školy. Rekonštrukcia obsahovala ošetrenie a maľovanie stien v sále a šatni, kúpu nového nábytku, výmenu drevených madiel, a keďže ide o tanečnú sálu, chýbať nesmeli ani nové zrkadlá a baletizol – špeciálna podlahová krytina určená pre tanečné sály.

Ďakujeme za podporu a pozývame Vás na koncert tanečného odboru, ktorý sa uskutoční 12. decembra 2022 o 18:00 v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici.

ZÁPIS DO ZUŠ

25.08.2022

Zápis do základnej umeleckej školy Hálkova 56 sa uskutoční 5. 9. 2022 o 14:00 hodine v budove na Hálkovej 56 a 6. 9. 2022 o 12:00 hodine na elokovanom pracovisku ZŠ s MŠ Česká. Tešíme sa na vás!