BLAHOŽELÁME

20.12.2023

Srdečne blahoželáme žiakom Yuelong Wang – z triedy Mgr. Roberta Kohúteka, ArtD.; Márii Galandovej – z triedy Mgr. art. Kataríny Brejkovej, ArtD.; Michaele Vráblikovej – z triedy Mgr. art. Stanislavy Maggioni, ArtD. za úspešnú reprezantáciu školy.