BLAHOŽELÁME

27.03.2024

Srdečne blahoželáme žiakom Jakubovi Gajovi, Noemi Holíkovej – z triedy Mgr. Roberta Kohúteka, ArtD.; Maximovi Matovičovi, Kristíne Osuskej – z triedy Mgr. Barbory Kohútkovej, PhD., za úspešnú reprezentáciu školy.

BLAHOŽELÁME

27.03.2024

Srdečne blahoželáme žiakom Rebeke Zábranskej a Matejovi Sabatulovi – z triedy Mgr. art. Jany Juríčkovej, ArtD. za úspešnú reprezentáciu školy.