SMÚTOČNÝ OZNAM 🖤

02.12.2021

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 1.12.2021 nás navždy opustil náš dlhoročný kolega, vynikajúci pedagóg hry na flaute a fagote, vzácny človek,
pán Mgr. art. Antoni Sawicz.

Toša, Toška…. budeš nám chýbať, ale krásne spomienky na Teba zostávajú navždy.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

26.11.2021

Vážení rodičia, milí žiaci, 
podľa rozhodnutia ministra školstva SR z 26.11.2021 prechádzajú základné umelecké školy od pondelka 29.11.2021 do odvolania z prezenčného na dištančné vyučovanie. Viac informácii nájdete v PDF dokumente.

Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka ZUŠ Hálkova v Bratislave

Hudobná náuka – rozvrh hodín

29.08.2021

POZNÁMKA:
Hodinu hudobnej náuky si vyberá žiak podľa aktuálneho ročníka, do ktorého je zaradený. Ak študuje dve zamerania, do úvahy sa berie vyšší ročník. Ak je ročník pri obidvoch zameraniach rovnaký, hodina sa zapisuje iba u jedného z pedagógov.

Hodinu hudobnej náuky bude možné zapísať 2.septembra 2021 od 14:00 hod., výlučne u pedagóga hlavného predmetu (nástroja).